Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

Τι είναι το Άρθρο 24

Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση άνοιξε πριν ένα χρόνο περίπου την πρόταση της για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Τί ισχύει όμως μέχρι τώρα σύμφωνα με το άρθρο 24 για τα δάση ???
Τι θα ισχύει εάν γίνει η αναθεώρηση του άρθρου 24 την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση ???

Λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 24 μέχρι τώρα, για το "τι είναι δάσος" λαμβάνονται υπόψη οι αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960.

Η πρόταση της κυβέρνησης είναι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις να προσδιορίζονται με βάση τις αεροφωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, δηλαδή με βάση τις φωτογραφίες του 1978.

Η πρόταση ουσιαστικά σημαίνει ότι νομιμοποιούνται όλες οι εκτάσεις οι οποίες είχαν αλλάξει χρήση (όπως μια δασική έκταση που έγινε χωράφι ή παραθεριστική κατοικία) από το 1960 έως και το 1978, περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν και οι περισσότερες καταπατήσεις.

Συνεπώς διαμορφώνει εντελώς νέα εικόνα με την απελευθέρωση εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων, για τα οποία εκκρεμούν στα δικαστήρια νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και ταυτόχρονα ικανοποιεί αιτήματα από οικοδομικούς συνεταιρισμούς που πιέζουν για πολεοδομήσεις δασικών εκτάσεων.

Το δεύτερο θέμα είναι ότι στο εξής οι δασικές εκτάσεις πρέπει να συνδέονται με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, κάτι που δεν ισχύει σήμερα.

Η πρόταση σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις, θα μπορούν να κτιστούν δασικές εκτάσεις σε παραθαλάσσιες, τουριστικές και περιαστικές περιοχές, δηλαδή γύρω από τα σχέδια πόλεως όπου υπάρχουν και οι περισσότερες πιέσεις για επεκτάσεις εκ μέρους των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.