Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

gamato.info

To κλείσαν τελικά το  gamato info ?

Το οποίο είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό torrentάδικο αυτήν την στιγμή !

Εδώ και δύο τρείς ημέρες είναι dead !

To greek-fun το κλείσαν εδώ και αρκετές ημέρες το οποίο είναι κάτι παρόμοιο απ'οτι λένε (torrents) και τους διαχειριστές τους...... τους κλείσαν  μέσα !!!

Μήπως φοβηθήκανε οι gamatoi και προσπαθούν να διαφυλάξουν τα νώτα τους , ώστε να ξανανοίξουν και να λειτουργούν με περισσότερη ασφάλεια γι'αυτούς και να μην διατρέχουν
τον κίνδυνο να τους μπουζουριάσουν μέσα στην ψύχρα ?

Παραπάνω λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.... ότι διαβάζω παραθέτω !

Σχετική συζήτηση στο Κazam