Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Ολο και περισσότεροι Ελληνες κάνουν ηλεκτρονικές αγορές

Θα φτάσουν το 1,4 δισ. ευρώ για το 2010
Στο ποσό των 1,4 δισ. ευρώ θα ανέλθει το 2010 η συνολική αξία των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα παρουσιάζοντας αύξηση 75% σε σχέση με το 2009 οπότε και ανήλθε σε 0,8 δισ. ευρώ ενώ ο ετήσιος μέσος όρος αξίας αγορών ανά επιγραμμικό (on-line) κατάστημα κυμαίνεται στα 1.500 ευρώ.