Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Τα επιτόκια Καταθέσεων πέφτουν, τα επιτόκια Δανείων μένουν σταθερά !!!

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ μείωσαν τα επιτόκια των καταθέσεων τους τελευταίους μήνες, ακολουθώντας την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων, «ξέχασαν» όμως να μειώσουν αντίστοιχα το κόστος του χρήματος σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Το επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος

από το 4,52% στα τέλη του 2007

και το 5,36% στο τέλος του 2008

μειώθηκε σε 3,25% στο τέλος Μαρτίου,
ακολουθώντας δηλαδή την πτωτική πορεία των ευρωεπιτοκίων.

Αλλά δεν μειώσαν τα επιτόκια των δανείων, τα οποία καθορίζουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Στα καταναλωτικά δάνεια, το επιτόκιο στο τέλος του 2008 ήταν 14,83%

και σήμερα έχει μειωθεί οριακά στο 14,46% παρά την κατρακύλα των ευρωεπιτοκίων.

Το ίδιο συμβαίνει και στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο έως 5 ετών.

Από το 5,53% στο τέλος του 2008,

το μέσο επιτόκιο μειώθηκε μόλις στο 5,26% στο τέλος Μαρτίου του 2009,

γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά οι τράπεζες «έβαλαν στην τσέπη» τη μείωση των ευρωεπιτοκίων.

Εν τω μεταξύ οι τράπεζες έχουν "σκυλιάσει" με το να διαφημίζουν τα Καταθετικά τους προγράμματα !!!

Ασε δεν μιλάμε για τους πωλητές απο το τηλέφωνο......

Δεν υπάρχουν σχόλια: