Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Σκάνδαλο και στην Αγρότημα ΑΕ,βρέθηκαν μόνο κάτι ψιλά στο ταμείο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 450.000 ευρώ και το υπόλοιπο στο ταμείο είναι μόνο 18,68 ευρώ.

Πλήθος παράνομων ενεργειών διαπιστώθηκαν στην εταιρία Αγρότημα ΑΕ, σύμφωνα με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έστειλε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος, στον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δόθηκε στις 22/02/2010, διενήργησε έλεγχο στην εταιρία, όπου, μεταξύ άλλων, διαπίστωσε:

- Δεν εγκρίθηκε ποτέ από τη Διυπουργική Επιτροπή ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας, με αποτέλεσμα να στερούνται νομιμότητας όλες οι αμοιβές, αποζημιώσεις, καθώς και τα έξοδα παράστασης της διοίκησης.

- Η στελέχωση της εταιρίας έγινε με παράνομο τρόπο, χωρίς προκήρυξη θέσεων, χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος απλά και μόνο με εισήγηση της προέδρου στο ΔΣ. Ειδικότερα, συνήφθησαν 34 συμβάσεις έργου, εκτός ΑΣΕΠ, με όρους αδιαφάνειας, στις 26 Αυγούστου του 2009, με έναρξη την 1η Οκτώβρη του 2009, ενώ η πρόεδρος, αφού τις υπέγραψε, εκ των υστέρων κατήγγειλε μόνο τις 24 εξ΄αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τον έλεγχο, δεν εντοπίστηκαν ούτε τα βιογραφικά σημειώματα όλων των συμβασιούχων. Με την ίδια διαδικασία, είχαν προηγηθεί προσλήψεις τριών διευθυντικών στελεχών.

- Αν και η Αγρότημα ΑΕ διέθετε νομικό σύμβουλο, ζητήθηκε από την πρόεδρο γνωμοδότηση από καθηγητή της νομικής έναντι αμοιβής. Με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, μάλιστα, κρίθηκε ότι όλες οι προσλήψεις ήταν άκυρες. Κατόπιν τούτου, η πρόεδρος, αν και είχε υπογράψει τις συμβάσεις πρόσληψης, τις κατήγγειλε ως παράνομες και επομένως άκυρες.

- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 450.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 18,68 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των 620.000 ευρώ και βαίνουν αυξανόμενες. Σύμφωνα με το πόρισμα, το σύνολο του κεφαλαίου διατέθηκε σε αμοιβές της προέδρου και μελών του ΔΣ, δαπάνες διαμόρφωσης των γραφείων της εταιρίας, προμηθειών και μετακίνησης στο εξωτερικό. 


newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: