Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Προσοχή....Απαγορεύεται η Δόμηση στον Υμηττό

 Προεδρικό Διάταγμα,

 θέτει τον ορεινό όγκο του Υμηττού, και τις

ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις που τον

 περιβάλλουν, σε καθεστώς υψηλής προστασίας.
σε συνέντευξη Τύπου  η Υπουργός Πριβάλλοντος κ.Μπιρμπίλη,

Ανέφερε ακόμη, ότι το οικοσύστημά του προστατεύεται και στην πράξη ως περιοχή Natura 2000 και ότι, εντός των επόμενων εβδομάδων, το ΥΠΕΚΑ θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία για τα άγρια πουλιά 79/409/ΕΟΚ.


Να συμειωθεί ακόμα ότι: η σύνδεση του ορεινού όγκου του 
Υμηττού  με τον αστικό ιστό, θα γίνει κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων, 
όπως θα προβλέπει το διάταγμα !

Δεν υπάρχουν σχόλια: