Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Tα χρέη της Ελλάδας....

σε σύγκριση με τις 27 χώρες της Ευρωζώνης ,


για δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώς ποσοστό του ΑΕΠ.....


Είμαστε στην 19η θέση, αλλά στο Δημόσιο χρέος η Ελλάδα είναι δεύτερη...


Κράτος
Ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
Σύνολο ιδιωτικού και δημόσιου χρέους
Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός ευρωζώνης)
281,00%
68,60%
349,60%
Λουξεμβούργο
553%.
15,00%
568,00%
Μάλτα
433,00%
68,50%
501,50%
Κύπρος
321,00%
53,20%
374,20%
Ιρλανδία
259,00%
65,80%
324,80%
Πορτογαλία
169,00%
77,40%
246,40%
Ολλανδία
185,00%
59,80%
244,80%
Ισπανία
181,00%
54,30%
235,30%
Ιταλία
115,00%
114,60%
229,60%
Αυστρία
149,00%
69,10%
218,10%
Βέλγιο
117,00%
97,20%
214,20%
Ελλάδα
92,00%
112,60%
204,60%
Γερμανία
129,00%
73,10%
202,10%
Γαλλία
117,00%
76,10%
193,10%
Φιλανδία
89,60%
41,30%
130,90%
Σλοβενία
93,00%
35,10%
128,10%
Σλοβακία
47,40%
34,60%
82,00%
Δανία (εκτός ευρωζώνης)
238,00%
33,70%
271,70%
Πηγή: ΕΚΤ, Κομισιόν

Αυτό σημαίνει ότι αν διώξουμε τους καρεκλοκένταυρους και διοικήσει ο Λαός (ΟΧΙ ο Καρατζαφέρης,ΟΧΙ η Αριστερά) θα τα πάμε μιά χαρά !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: