Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Ελληνική Κρίση

Πετρέλαιο έχουμε και πάρα πολύ μάλιστα.....


Γιωργάκη το γένος Μινέΐκο !!!


επίσης έχουμε και κάτι άλλο μοναδικό στον κόσμο......


και λέγεται       ΙΧΩΡ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: