Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για Νοσοκομειακές Προμήθειες

Το υπουργείο Υγείας προωθεί με νομοσχέδιο:


τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών  για τις Νοσοκομειακές Προμήθειες


 ιατροφαρμακευτικού υλικού  από τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες,

Δημιουργείται Παρατηρητήριο Τιμών για τον έλεγχο των ειδών


 που κυκλοφορούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 


Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή η νοσοκομειακή συσκευασία φαρμάκων


 και παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών 


σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία, σε μια προσπάθεια εκλογίκευσης εξορθολογισμού της 


φαρμακευτικής δαπάνης.
Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία όπως λένε προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον 


δυσλειτουργικό σύστημα προμηθειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: