Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Μειώθηκε στο 70% το κόστος των κρατικών αυτοκινήτων


Μείωση της τάξης του 70% στο κόστος λειτουργίας των κρατικών αυτοκινήτων 

σημειώθηκε από την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

 και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση για περιστολή της σπατάλης στα 

αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούν μέλη της κυβέρνησης και κρατικοί αξιωματούχοι και που η 

διαχείρισή τους ανήκει στην ευθύνη του εν λόγω υπουργείου. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, προκύπτει ότι η κατανάλωση 

βενζίνης μειώθηκε από 157.139 λίτρα τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι σε 50.616 λίτρα φέτος,

 ποσοστό μείωσης 68%. Επίσης, οι δαπάνες για ανταλλακτικά και επισκευές για τους ίδιους 

μήνες μειώθηκαν από 292.932,94 ευρώ σε 83.594,99 ευρώ, ποσοστό μείωσης 71,5%. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: