Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Τι μέτρα θα ζητήσει το ΔΝΤ ?

Αύριο θα έρθουν εκπρόσωποι του ΔΝΤ στην Ελλάδα αν και αυτοί θα δώσουν μικρό

ποσοστό συνολικά του δανείου.....αυτοί είναι θα κάνουν τις διαπραγματεύσεις και  θα

επιβάλλουν τα μέτρα !!

Τα οποία μέτρα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις  θα αφορούν ένα 10 ετές πλάνο δράσης-επιβολή 

φτώχειας για τους μικρομεσαίους βέβαια πολίτες αυτής της χώρας !
Συγκεκριμένα το ΔΝΤ θα ζητήσει:
- Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2010 αν υπάρξουν αποκλίσεις από τους στόχους του ΠΣΑ 


- Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2011 και 12 


- Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων 


- Κλείσιμο ή ιδιωτικοποίηση των ζημιογόνων δημοσίων οργανισμών 


- Απελευθέρωση της αγοράς και κλειστών επαγγελμάτων 


- Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων εργασίας 


- Μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα 


- Περικοπή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας όπως έγινε και στο δημόσιο τομέα 


- Ελαστικότερο θεσμικό πλαίσιο για απολύσεις και ενίσχυση της μερικής απασχόλησης για τους 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. 

- Άμεση - από φέτος - εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: