Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ιδιωτικές Εισπρακτικές Εταιρίες σε Εφοριές,Ταμεία,Υπουργεία,Νοσοκομεία

Η συμφωνία με τις εγχώριες και διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες υπογράφεται εντός των ημερών και αμέσως μετά οι ιδιώτες ελεγκτές

 πιάνουν δουλειά στις εφορίες, τα υπουργεία, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία συμβάλλοντας,

 κυρίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας, στην αύξηση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών.

 Οι ιδιώτες θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο υποδεικνύοντας πρακτικές ελέγχου κάθε κωδικού


 δημόσιας δαπάνης, ενώ θα υποβάλλουν προτάσεις και για την καθιέρωση προϋπολογισμού 

προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: