Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Απλοποίηση διαδικασιών για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

απο το Υπ. οικονομίας παρουσιάστηκε σχέδιο νόμου,

το οποίο θα κατατεθεί στην ολομέλεια απο αρχές Μαΐου....


Το νέο μοντέλο αδειοδότησης, προβλέπει την ίδρυση επιχείρησης σε μια μέρα και με μια στάση

 και στηρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια

κατάργηση της αμοιβής του δικηγόρου αλλά και της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται μείωση του κόστους ίδρυσης μίας νέας ΕΠΕ κατά 75%.


Με τη νέα διαδικασία, ειδικά για την ίδρυση ΕΠΕ από 1.942 ευρώ που είναι σήμερα
το κόστος ίδρυσης  μειώνεται σε 541 ευρώ, 

αφού καταργείται η αμοιβή του δικηγόρου (981 ευρώ) και η η δημοσίευση στο ΦΕΚ (420 ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: