Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

O Ρέμος παραδίδει τις μετοχές......

σήμερα δια του πληρεξουσίου  νομικού 
συμβούλου της ΠΑΕ, 
το 50% των μετόχων της ΠΑΕ, προς τον Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

 Το υπόλοιπο 50% των μετόχων, θα το μεταβιβάσει στον κ. Ανδρέα Παντελή, υπό τον όρο της οικονομικής συνδρομής του
 προς την ΠΑΕ μέχρι τέλους του μηνός Μαΐου 2010, 


με το ποσό των 500.000 ευρώ.


 Σε περίπτωση που δεν βάλει τα 500.000 ο Παντελή μέχρι τότε......


 θα παραδώσει την 1-6-2010 και το υπόλοιπο 50% των μετοχών που κατέχω στον Γ.Σ.. 


Σε αντάλλαγμα για τις μετοχές δεν αξιώνει τίποτα και 


παραιτείται της ιδιότητας του μέλους  και του προέδρου του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: